György Károlyné

Rabi_Lenke_02.jpgMély fájdalommal tudatjuk, hogy

György Károlyné Rabi Lenke

ny. könyvtárigazgató, múzeumunk munkatársa,

2020. június 13-án,
életének 65. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2020. június 25-én, 15 órakor lesz a komáromi temetőben.

--------------------------------------------------------------------

György Károlyné Rabi Lenke 1979-ben magyar-történelem szakos tanárként végzett Szegeden, majd 1986-ban könyvtárosi diplomát szerzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán. Gyermekkönyvtáros és iskolai könyvtári szaktanácsadó volt, majd 1991-től a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban helyezkedett el, a Jókai- és helyismereti gyűjtemény gondozójaként, helyismereti szaktájékoztatói munkakörben.

Kutatási eredményei alapján helytörténeti kiállításokat rendezett, előadásokat tartott, szervezett: elsősorban a könyvtár helyismereti gyűjteményének bemutatása, népszerűsítése céljából. A nevéhez fűződik a helytörténeti e-könyvtár létrehozása.

2003-tól, 2013-ban történt nyugdíjba vonulásáig, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója volt. 
Ez idő alatt magas színvonalú helyismereti gyűjtő- és kutatótevékenység folyt a Jókai Mór Városi Könyvtárban.

2004-ben útjára indította a könyvtárban az Irodalmi Kávéház-sorozatot.

2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának dokumentum-kiállításával megalapozta a városi könyvtár digitális dokumentumgyűjteményét.

A gyermekolvasók hazaszeretetre nevelését, a szülőföldhöz kapcsolódását célozta az a helyismereti kalandozásnak nevezett program, melyet 2008-ban a Mátyás Király Emlékévre, 2009-ben a szabadságharc évfordulójára állított össze.

Több könyv, kiállítási katalógus szerzője, könyvtári és múzeumi kiadvány szerkesztője, társszerzője volt, többek között a nagysikerű „Komárom. Helytörténet a kezdetektől napjainkig” című kötetnek.

Fő kutatási területe, Komárom és környékének második világháborús története volt, ennek keretében foglalkozott a térségünket ért bombázásokkal, a hátország életével és az áldozatokkal. A legteljesebb információszerzés érdekében széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki. Munkájának első összegzéseként 2014-ben jelent meg „Az elsődleges célpontok. Almásfüzitő és Szőny a második világháborúban” című hiánypótló kötete. Ennek a munkának a folytatásán, A Nagy Könyvön, dolgozott. Alaposan, minden problémát körüljárva, minden lehetséges hibát kiküszöbölve, mondhatni, kissé ráérősen. De miért is ne ért volna rá! Hiszen volt ideje – legalábbis ezt hitte, ezt hittük …

Nyugdíjasként is aktív életet élt: részt vett több helyi civil szervezet, hagyományőrző egyesület munkájában, így a komáromi Kecskés László Társaság, az Endresz Csoport és a Komáromi Múzeumbarát Kör is tagjai, segítői között tudhatta Őt.

Számos szakmai és társadalmi funkciót töltött be: elnöke volt a MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Ellenőrző Bizottságának, a Komáromi Választási Bizottságnak, a Komáromi Értéktár Bizottságnak és tagja a Komáromi Közgyűjteményi Közalapítványnak.

2012-ben helyismereti könyvtárosi tevékenységéért megkapta a „Komárom város kultúrájáért”-díjat, 2015-ben a Pro Urbe Komárom-díjat és a Komárom-Esztergom Megyei Príma-díj tudományos kategóriájának különdíját.

Már aktív dolgozóként is folyamatosan segítette információival, tanácsaival, írásaival a Komáromi Klapka GyörgyMúzeum helytörténeti tevékenységét, majd már nyugdíjasként csatlakozott a múzeum csapatához, és az előzőek mellett a múzeumi könyvtár gondozását is végezte.

Lenke közvetlen egyénisége könnyen utat talált az emberekhez. Fáradhatatlan kutatószelleme, munkabírása, a leglehetetlenebbnek tűnő helytörténeti problémákat, kérdéseket is megoldotta. Kutatásai eredményeként Komárom történetének és főleg a második világháború időszakának fehér foltjai egyre inkább kiszínesedtek.

 

Nyugodj békében, Drága Lenke!

Az első érzést, a döbbenetet, kezdi felváltani a jól érzékelhető hiányod ….

 

Számadó Emese
múzeumigazgató